• W???e przemys??owe - wyroby gumowe

Firma GUMA Bronikowska Trinschek dzia??a od 1990 roku jako hurtownia zaopatrzenia technicznego. Zajmujemy si? sprzeda???? wyrob??w z gumy, silikonu, PCV i innych materia????w technicznych. Od pocz??tku dzia??alno??ci konsekwentnie powi??kszamy asortyment towar??w, osi??gaj??c uznanie zar??wno odbiorc??w jak i dostawc??w.

Firma GUMA jest bezpo??rednim dystrybutorem firmy SEMPERIT producenta wysokiej jako??ci w????y przemys??owych. Jeste??my r??wnie?? "dobrym partnerem" firmy STOMIL SANOK producenta pas??w klinowych, profili gumowych, uszczelek do stolarki okiennej i przemys??u. Wsp????pracujemy r??wnie?? z firm?? NORMA producentem oku?? i z????czek do w????y. Firma nasza wykonuje nietypowe zam??wienia na wyroby formowane i t??oczone. Dysponujemy ploterem do wycinania nietypowych p??askich uszczelek z p??yt gumowych, silikonowych, klinkierytu i PCV.

Prowadzimy wysy??kow?? sprzeda?? naszych towar??w.

Do Pa??stwa dyspozycji stawiamy wysokie kwalifikacje, rzetelno???? i do??wiadczenie, naszym g????wnym celem jest zapewnienie Pa??stwu komfortu w doborze produkt??w i dokonaniu zakup??w.

WYBIERZ TO CO DOBRE, ZAPYTAJ ZNAJOMYCH.
ZAPRASZAMY DO WSP????PRACY